Websitet anvender cookies og lokal lagring bl.a. for at huske dine indstillinger og til statistik.
Ved at bruge sitet accepterer du dette.   Læs mere

OK

Fakta om Aujeszkys sygdom

Apr. 2019 | Af Hyo

  • 104799_1
  • 104799_2

Udbrud af Aujeszkys sygdom i Sydfrankrig skyldes vildsvin, og der er risiko for at sygdommen breder sig.

Seges Svineproduktion har lavet en fin side om Aujeszkys sygdom, de skriver:

Aujeszkys sygdom, også kaldet pseudorabies, skyldes en infektion i centralnervesystemet med et herpesvirus. Lidelsen er udbredt overalt i verden. I Danmark har sygdommen dog ikke været påvist siden 1991.

Lidelsen angriber grise i alle aldersgrupper, men symptomerne varierer afhængigt af aldersgruppen. Aujeszkys sygdom er en liste 2 sygdom og anmeldepligtig.

Udvikling og udbredelse

Aujeszkys sygdom er vidt udbredt i svinebesætninger verden over . Første gang sygdommen blev konstateret i Danmark var i 1931 hos kvæg, men først i 1962 blev sygdommen konstateret serologisk hos svin, som viste sig at være hovedvært for sygdommen.

Kliniske tilfælde hos svin blev først konstateret i 1964. I 1969 var sygdommen udryddet i avlsbesætningerne, og gennem en kampagne, der begyndte i 1980, betalt af svineproducenterne og understøttet af offentlige bekendtgørelser, blev Aujeszkys sygdom totalt udryddet i Danmark i 1986. Dog forekom reinfektion, specielt i det sønderjyske område indtil 1991, som følge af "indflyvning" af virus fra tyske svinebesætninger. Disse reinfektioner stoppede via et samarbejde med tyske myndigheder, hvor der blev påbudt vaccination (betalt af Danske Slagterier) i en 50 km bred zone i Sydslesvig og senere også total udryddelse af sygdommen i Sydslesvig, skriver Seges Svineproduktion.

Blodprøver overvåger smitte

Sygdommen kan forårsage store økonomiske tab specielt i akutte tilfælde.

Svin, der smittes og overlever infektionen, vil huse virus i kroppen resten af livet, og ved tilfældig stresspåvirkning vil der med mellemrum kunne ske udskillelse af virus og dermed smitte.

For at overvåge, at der ikke sker ny smitte til landet, udtages blodprøver til undersøgelse for Aujeszkys sygdom af orner og søer inden slagtning eller eksport. Endvidere skal enhver, der ved jagt eller nedskydning nedlægger vildsvin, lade udtage og indsende blodprøver af disse til undersøgelse for Aujeszkys sygdom, skriver Seges Svineproduktion.

På vildsvin.fvst.dk kan man følge med i, hvilke sygdomme de nedlagte vildsvin er testet for.

Symptomer

Symptomerne er afhængige af grisenes alder. Det alvorligste forløb ses hos grise under 4 ugers alderen. Ved akutte udbrud angribes så godt som alle grise, og de dør i løbet af et til to dage. Symptomerne begynder med nedstemthed og ophørt dielyst. Hurtigt udvikles hjernesymptomer, grisene får en usikker og stiv gang med nedsat orienteringsevne på grund af blindhed. Typisk synes grisene stumme som følge af lammelse af stemmebåndene. Hurtigt i forløbet udvikles voldsomme kramper og vejrtrækningsbesvær.

Hos ældre grise og slagtesvin ses et noget mildere forløb med få, ukarakteristiske symptomer udover feber. Sygeligheden er typisk på 10-20% af grisene, hvoraf 10-20 procent dør. Hos de angrebne ses slingerhed i bagparten, usikker gang, lette kramper opkastninger og nedsat ædelyst. Symptomerne forveksles let med influenzasymptomer.

Drægtige søer aborterer eller føder dødfødte grise. Diegivende søer kan få feber, nedsat ædelyst og forstoppelse. Efter et akut udbrud ses ofte voldsomme reproduktionsproblemer, og endvidere synes immunbalancen at være "væltet" med udbrud af andre i besætningen forekommende sygdomme til følge, informerer Seges Svineproduktion.

Diagnose og håndtering

Diagnosen kan kun stilles med sikkerhed ved laboratoriemæssig påvisning af virus eller påvisning af antistoffer i blodprøver. Påvisning af virus sker lettest i næsesvaberprøver, lungemateriale eller i efterbyrder og i døde fostre eller pattegrise.

Hvis sygdommen igen dukker op i Danmark, vil den blive bekæmpet ved nedslagning af angrebne besætninger.

I udlandet vaccineres der i stor stil, og det er i dag muligt at foretage udryddelse ved hjælp af vaccination, idet det er muligt at skelne serologisk mellem antistoffer forårsaget af naturligt forekommende virus og antistoffer forårsaget af vaccination. Sådanne udryddelseskampagner er begyndt i bl.a. Tyskland og Holland.

Det er forbudt at vaccinere i Danmark, skriver Seges Svineproduktion.

Læs Hyo på

Desktop

Desktop

Tablet

Tablet & Smartphone

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev

E-avis

Print og iPaper

reklame